PARTNERZY
Nadchodzące szkolenia:

Business Partners Certification Training (on-site Storware Warsaw Office)
Level I Presales & Level II Expert - 13 Sept. 2023, 9:30 – 16:00 CEST

LEVEL I. Storware Technical Presales
29 Aug. 2023, 10:00 – 14:00 CEST
26 Sept. 2023, 14:00 – 18:00 CEST
31 Oct. 2023, 10:00 – 14:00 CET
28 Nov. 2023, 14:00 – 18:00 CET

LEVEL II. Storware Technical Expert
11 Sept. 2023, 10:00 CEST kick off – 18 Sept. 2023 finish
6 Nov. 2023, 15:00 CET kick off – 13 Nov. 2023 finish

LEVEL III. Storware Technical Architect
11 Oct. 2023, 10:00 CET

Book your certification

  Certyfikat Storware Backup and Recovery

  Ścieżka certyfikacji stworzona z myślą o partnerach, dystrybutorach, a także użytkownikach indywidualnych ma pomóc specjalistom zweryfikować swoją wiedzę na temat nowoczesnej ochrony maszyn wirtualnych, środowisk chmurowych i kontenerowych oraz budować wydajne i zautomatyzowane scenariusze backupu danych.

  Storware oferuje obecnie trzy certyfikaty branżowe:

  I. Storware Technical Presales
  II. Storware Technical Expert
  III. Storware Technical Architect

  Posiadacze certyfikatu Storware dogłębnie rozumieją zasady działania systemu Storware Backup and Recovery (dawniej vProtect), jego rolę w utrzymaniu ciągłości działania centrów danych, proaktywnej i inteligentnej ochrony zasobów oraz znaczenie „filozofii wolnego wyboru” w zmieniającym się świecie IT. Ważność certyfikatu wynosi 2 lata.

   

  Korzyści

  Usystematyzowana wiedza techniczna z możliwością jej przetestowania w Storware Lab na wybranym środowisku wirtualizacyjnym.

  Certyfikacja jest jednym z obowiązkowych kroków w celu zmiany statusu programu partnerskiego na wyższy. O korzyściach płynących ze zmiany programu partnerskiego można przeczytać TUTAJ.

  Jak uzyskać certyfikat

  Wykonaj poniższe kroki, aby uzyskać tytuł Storware Technical Presales.

  Krok 01

  Zdaj wstępny test

  Aby przystąpić do certyfikacji, wymagana jest podstawowa wiedza na temat Storware Backup and Recovery. Co musisz zrobić:

  1. Zobacz Storware Crush Course 2023
  2. Zdobądź podstawową wiedzę, zapoznając się z  Storware documentation
  3. Sprawdź swoją wiedzę podczas Preliminary Test  – zdobądź minimum 20 na 25 punktów. Nie jest to wymagany, ale zalecany krok.

  Krok 02

  Wypełnij formularz:

  Wybierz I. Poziom certyfikacji. Pamiętaj, aby użyć tego samego adresu e-mail, którego użyłeś w teście wiedzy, abyśmy mogli Cię zidentyfikować. Szkolenia odbywają się pod koniec każdego miesiąca.

  Po szkoleniu dowiesz się, co Storware może chronić i gdzie przechowywać dane; poznasz model licencjonowania i wsparcia; będziesz mógł przeprowadzić prezentację techniczną oraz prezentację na żywo w przygotowanym środowisku.

  Krok 03

  Certyfikuj się

  Weź udział w 4-godzinnym szkoleniu online, które kończy się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę.

  Wynik pozytywny egzaminu to 75%. Po zdaniu egzaminu otrzymasz wyższy poziom partnerstwa, certyfikat Storware i wszystkie odznaki cyfrowe.

  Wykonaj poniższe kroki, aby uzyskać tytuł Storware Technical Expert

  Krok 1

  Uzyskaj certyfikat Storware Technical Presales

  Niezbędne jest posiadanie certyfikatu Storware Technical Presales oraz podstawowa znajomość obsługi Linux CLI (Red Hat, CentOS), z wykorzystaniem PuTTY.

  Krok 2

  Wypełnij formularz kontaktowy

  Wybierz II. Poziom certyfikacji. Szkolenia odbywają się na koniec każdego kwartału lub na żądanie.

  Po szkoleniu będziesz w stanie przygotować PoC w laboratorium lub w środowisku klienta; będziesz w stanie zaproponować rozmiar i wdrożenie dla mniejszej infrastruktury; będziesz w stanie rozwiązać podstawowe problemy.

   

   

  Krok 3

  Certyfikuj się

  Uczestnicy otrzymają tygodniowy dostęp do Storware vLabs, zestaw zadań do wykonania wraz z pełną dokumentacją oraz możliwością rezerwacji czasu naszego inżyniera (do 1 godziny, podzielonej na 30-minutowe przedziały czasowe). Szkolenie obejmuje wszystkie aspekty poprzednich poziomów, jednak jest przeprowadzane przez uczestników i powinno być uzupełnione szczegółową analizą dostępnej dokumentacji technicznej Storware.

  Wykonaj poniższe kroki, aby uzyskać tytuł Storware Technical Architect

  Krok 1

  Uzyskaj certyfikat  Storware Technical Expert 

  Przed rozpoczęciem szkolenia wymagane są certyfikaty I i II stopnia.

  Krok 2

  Wypełnij formularz kontaktowy

  Wybierz III. Poziom certyfikacji. Szkolenie odbywa się tylko na żądanie.

  Po szkoleniu będziesz w stanie zaprojektować propozycję i wymiarowanie dla większej infrastruktury; będziesz w stanie rozwiązywać zaawansowane problemy.

  Krok 3

  Certyfikuj się

  Rozszerzone szkolenie vLabs ze Storware Architect. Ten moduł obejmie zaawansowane scenariusze wdrażania i przypadków użycia; przygotowanie środowiska laboratoryjnego i PoC (w tym wymiarowanie itp.).