ARCHIVE WEBINARS AND EVENTS
Knowledge we want to share

Zagadnienia Business Continuity w ramach AWS

Date:

15th June, 2021

Speakers:

Łukasz Tomaszkiewicz, Senior Consultant - Cloud Infrastructure Architecture Amazon Web Services

Marcin Kubacki, CSA at Storware

Description:

Planowanie ciągłości działania, PCD (ang. Business Continuity Planning – BCP) jest kluczową czynnością dla firm, których głównie usługi i produkty opierają się płynne działanie infrastruktury IT. Dlatego też, ze względu na rosnące cyberzagrożenia, tworze, weryfikacja i aktualizacja planów wznawiania działania organizacji w przypadku wystąpienia katastrofy, są absolutnie niezbędne.

How to Plan Disaster Recovery in Five Simple Steps

Date:

03rd December, 2020

Speakers:

Paweł Mączka, CTO at Storware

Description:

Whether you like it or not, your IT infrastructure is vulnerable. It’s sometimes human error, hardware failures, ransomware, and much, much more. Having a plan to deal with a crisis will definitely save you time and money.

Backup & Disaster Recovery capabilities for Oracle Linux Virtualization Manager 4

Date:

26th May, 2020

Speakers:

Simon Coter – Senior Manager, Oracle Linux and Virtualization Product Management

Paweł Mączka – CTO, VP at Storware

Description:

vProtect – Best practices for Oracle Linux Virtualization Manager Backup & Recovery