ARCHIVE WEBINARS AND EVENTS
Knowledge we want to share

Zagadnienia Business Continuity w ramach AWS

Date:

15th June, 2021

Speakers:

Łukasz Tomaszkiewicz, Senior Consultant - Cloud Infrastructure Architecture Amazon Web Services

Marcin Kubacki, CSA at Storware

Description:

Planowanie ciągłości działania, PCD (ang. Business Continuity Planning – BCP) jest kluczową czynnością dla firm, których głównie usługi i produkty opierają się płynne działanie infrastruktury IT. Dlatego też, ze względu na rosnące cyberzagrożenia, tworze, weryfikacja i aktualizacja planów wznawiania działania organizacji w przypadku wystąpienia katastrofy, są absolutnie niezbędne.