Łatwe zarządzanie i automatyzacja ochrony bazy danych dzięki Storware Backup and Recovery

Storware zapewnia niezawodne usługi tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych dla baz danych: MSSQL, MySQL/MariaDB, PostgreSQL, DB2, Oracle DB, Relax and Recover (ReaR), Git

Pobierz LicencjęWypróbuj przez 60 dni!

Storware Backup and Recovery

Storware Backup & Recovery zapewnia ogólny mechanizm dla wielu scenariuszy, w których kopia zapasowa na poziomie maszyny wirtualnej może nie wystarczyć. Dzięki Storware Backup & Recovery możesz przygotować niestandardowy skrypt lub wywołać dowolne polecenie tworzenia kopii zapasowej, które generuje artefakty kopii zapasowej (lub po prostu inicjuje proces zewnętrznej kopii zapasowej) na zdalnym hoście i przechowuje kopie zapasowe u dostawcy kopii zapasowych.

Dzięki kopii zapasowej aplikacji możesz rozszerzyć swoje możliwości ochrony o:

  • dowolne aplikacje zdalne z własnymi mechanizmami,
  • konfigurację hypervisora,
  • pliki na zdalnych hostach (fizycznych, wirtualnych lub kontenerach),
  • udziały, zamontowane zasobniki obiektów, urządzenia LVM i praktycznie wszystko, co można przedstawić w postaci pliku,
  • inicjowanie zewnętrznych procesów tworzenia kopii zapasowych takich jak RMAN.
Skontaktuj się z nami

Wspierane Platformy

W ramach jednej licencji otrzymujesz wsparcie dla wszystkich źródeł

Dlaczego warto wybrać Storware do ochrony baz danych?

Kopia zapasowa aplikacji — Storware zapewnia zarówno ogólny mechanizm tworzenia kopii zapasowych dla niestandardowych procesów tworzenia kopii zapasowych, jak i gotowe szablony dla często używanych aplikacji.

Łatwa konfiguracja — kreator konfiguracji sprawia, że ​​uruchomienie i konfiguracja Storware jest szybkie i łatwe. Zacznij chronić swoje dane w ciągu kilku minut!

Scentralizowane zarządzanie — Storware oferuje scentralizowane zarządzanie tworzeniem kopii zapasowych i odzyskiwaniem wielu źródeł za pomocą konsoli opartej na przeglądarce.

Ustaw i zapomnij o automatyzacji — zautomatyzuj ochronę danych za pomocą niestandardowych reguł i harmonogramów tworzenia kopii zapasowych. Automatycznie testuj kopie zapasowe za pomocą Planów Odzyskiwania, aby zapewnić możliwość odzyskania danych.

Uzyskaj więcej korzyści dla administratorów i firm!

Niezrównana elastyczność — Storware obsługuje nie tylko ochronę danych maszyn wirtualnych, środowisk chmurowych i kontenerowych w ramach jednej licencji, ale oferuje też ochronę wielu typów baz danych dla MSSQL, MySQL/MariaDB, PostgreSQL, DB2, Oracle, Relax i Recover (ReaR), i Gita.

Wolność wyboru – przechowuj swoje kopie zapasowe w dogodnym miejscu. Storware obsługuje systemy plików, macierze obiektowe i dostawców kopii zapasowych klasy korporacyjnej jako zaplecza, dzięki czemu łatwo jest dopasować Storware Backup and Recovery do istniejącej infrastruktury.

Hot Database Backup – Storware umożliwia tworzenie kopii zapasowych baz danych bez wpływu na normalne działanie bazy danych, niezależnie od tego, czy znajdują się one na maszynach wirtualnych, czy na serwerach fizycznych.

Przejrzyste licencjonowanie – najłatwiejsze licencjonowanie bez ukrytych kosztów: na maszynę wirtualną, na hosta, na TB i całodobowy zespół wsparcia do Twojej dyspozycji.

Architecture
Storware Backup and Recovery 6.2 High Level Architecture

JAK TO DZIAŁA?

Istnieją 2 główne koncepcje stosowane przez Storware Backup & Recovery do wykonywania kopii zapasowych:

  • Konfiguracja wykonywania poleceń
  • Definicja aplikacji

Konfiguracja wykonywania poleceń

Określa sposób wykonywania operacji tworzenia kopii zapasowej. Opisuje, jak wykonać polecenie generujące artefakt kopii zapasowej, który Storware Backup & Recovery przechowuje później u dostawcy kopii zapasowych. Wiele definicji aplikacji ma wspólną konfigurację wykonywania poleceń, ale o różnych parametrach.

Definicja aplikacji

Po zdefiniowaniu konfiguracji wykonywania poleceń (lub wybraniu predefiniowanych konfiguracji dostarczonych przez Storware Backup & Recovery) należy zdefiniować instancję aplikacji.

Wybierz rozwiązanie przyszłości

We wszelkich okolicznościach zapewniamy dostępność danych i ciągłość działania na każdym poziomie w przypadku danych wieloformatowych.