Storware Backup and Recovery 5.1 jest już dostępny!

Storware Backup & Recovery 5.1 jeszcze bardziej rozszerza swoje możliwości! Zacznijmy od nowych integracji – po MicroFocus i ScaleComputing do grona wspieranych rozwiązań dołączyły: Rubrik, Wasabi i BackBlaze.

Dzięki oferowanemu wsparciu dla wielu źródeł backupu (otwarte i komercyjne wirtualizatory, aplikacje czy pamięć masowa) można łatwo rozszerzyć możliwości Rubrika, integrując oba rozwiązania.

Nowością tego wydania jest isoLayer (Air Gap Data Protection), który zapewnia jeszcze lepszą ochronę danych, w szczególności przed ransomware. IsoLayer odgrywa istotną rolę w strategii backupu 3-2-1, która wymaga trzech kopii danych, na dwóch różnych typach nośników, z jedną kopią poza siedzibą firmy.

Wersja 5.1 wprowadza nową funkcjonalność dla administratorów Microsoft 365, którzy teraz będą mogli eksportować wiadomości e-mail do formatu PST, a także chronić grupy M365.

Dla wszystkich wspieranych źródeł: maszyn wirtualnych, aplikacji i pamięci masowej, możliwe jest dostosowanie czasu retencji dla wybranych kopii zapasowych. Wybrane kopie zapasowe można zachować na przykład dłużej niż ustawienia retencji w wybranej polityce lub oznaczyć je jako wygasłe, aby wcześniej usunąć niepotrzebne backupy.

Dla środowisk: oVirt, Red Hat Virtualization i Oracle Linux VM, Storware obsługuje teraz funkcję natychmiastowego przywracania (Instant Restore). Co więcej, można opcjonalnie zainicjować migrację na żywo, po uruchomieniu wybranej maszyny wirtualnej. Przywracanie poszczególnych dysków zostało również zaimplementowana dla środowisk opartych na oVirt i OpenStack.

A skoro już mowa o OpenStack – wersja 5.1 wprowadza kilka ulepszeń, takich jak opcja wyboru odpowiedniego „flavor” lub „key-pair” podczas przywracania oraz zarządzanie widocznością AZ (Availability Zone) z poziomu pluginu OpenStack Horizon. W przypadku bardziej złożonych środowisk — pojawiła się możliwość ustawienia uwierzytelnień dla wielu domen, w jednym menedżerze wirtualizatorów.

Hyper-V to kolejny wirtualizator z wieloma ulepszeniami. W nowej wersji można zdefiniować jednego menedżera wirtualizatorów, który może używać adresu IP klastra lub SCVMM do wykrywania, czy maszyna wirtualna zmieniła hosta między synchronizacją zasobów. W tej wersji dodano również obsługę Storage Spaces Direct (S2D) i przeglądarki lokalizacji w trybie przywracania.

Wśród innych ulepszeń warto wymienić wielowątkowy transfer do Swift, mapowanie sieci w planach odzyskiwania (Recovery Plans), powiadomienia push oparte na zdefiniowanych regułach, ulepszoną konsolę raportowania i wiele więcej!

Storware Backup and Recovery 5.1 – architektura:

Szczegółowe informacje o zmianach w wersji 5.1 znajdziesz w informacji prasowej.

Dla Storware Backup and Recovery koncentrujemy się na wprowadzaniu przydatnych funkcji, które naprawdę usprawniają procesy ochrony danych, automatyzują zadania tworzenia kopii zapasowych i przywracania oraz zapewniają najwyższe standardy niezawodności. Pobierz 60-dniową wersję próbną i przekonaj się sam.

Pamiętaj, że już w ramach jednej licencji otrzymujesz wsparcie dla wszystkich wspieranych przez Storware rozwiązań! Dzieki temu zapewniamy firmom niezrównaną elastyczność w projektowaniu i wdrażaniu strategii tworzenia kopii zapasowych danych.

text written by:

Angelika Jeżewska, CMO at Storware