Case study

Storware spełnił wszystkie kryteria postępowania w zakresie bezpiecznej wymiany danych oraz ich przechowywania. Nasi pracownicy naukowi uzyskali bezpieczeństwo przechowywania i współdzielenia danych jakiego wcześniej nie mieli

Tomasz Dubilis

Główny Specjalista d/s Informatyki

Politechnika Warszawska

Region: Europe

Who

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (WIL) pozyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu „Rozwój i integracj aplatform informatycznych dla zwiększenia konkurencyjności i potencjału badawczego nauki w Polsce”. Program wartości 13 mln PLN przewidywał dostosowanie obecnie posiadanej infrastruktury informatycznej WIL do najwyższych standardów, realizując w ramach zadania m.in budowę chmury prywatnej – konwergentnej platformy komunikacji, współpracy i wymiany danych.

Stan przed

Do czasu realizacji projektu „Rozwój i integracja platform informatycznych dla zwiększenia konkurencyjności i potencjału badawczego nauki w Polsce”. Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej korzystał z własnej platformy współdzielenia i wymiany danych, na którą składały się m.in. serwery plików (CIFS, FTP) oraz proste narzędzia webowe.

Archiwizacji poddawana była jedynie infrastruktura serwerowa. Ponadto pracownicy korzystali na własną rękę z aplikacji przechowujących dane w chmurach publicznych, takich Dropbox czy WeTransfer, które nie udostępniały należytych mechanizmów kontroli i ochrony danych Działowi IT. Często poufne dane związane z prowadzonymi badaniami były pozbawione jakichkolwiek zabezpieczeń, de facto upublicznione.

Pracownicy Działu Projektów i Wdrożeń Informatycznych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej zidentyfikowali poważny problem w środowisku klienckim, gdzie brakowało systemowego, centralnego mechanizmu tworzenia kopii zapasowych, który umożliwiałby zabezpieczenie wybranych danych znajdujących się na dyskach lokalnych. Szczególne znaczenie miało to dla mocno eksploatowanych komputerów przenośnych, których dyski nie wytrzymywały trybu pracy i w wyniku uszkodzeń mechanicznych narażały instytucję na utratę danych.

Nowym zagrożeniem, którego doświadczyli pracownicy naukowi stało się zjawisko ransomware – szkodliwe oprogramowanie szyfrujące dane na zainfekowanym dysku, wzbudzane poprzez nieuważne uruchomienie linku prowadzącego do programu szyfrującego. Podstawowym wymogiem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej stało się więc uzyskanie przez kilkuset pracowników naukowych możliwości natychmiastowej bezpiecznej wymiany informacji i natychmiastowego backupu ze stacji roboczych oraz zapewnienie wersjonowania plików, tak aby w przypadku ataku szkodliwego oprogramowania było możliwe odtworzenie poprzedniej wersji zainfekowanych dokumentów. Ważną rolę w ofercie Storware odegrał zaawansowany silnik IBM Spectrum Protect, który zapewnił bezpieczeństwo w zakresie serwerów SQL, maszyn fizycznych, bazy danych i środowisk wirtualnych.

Co wnieśliśmy

– Prostotę użytkowania systemu klasy enterprise,
– intuicyjność obsługi, czyli skrócenie czasu szkoleńszybkość wdrożenia,
– bardzo dobrą integrację z systemami centralnego backupu IBM Spectrum Protect,
– skalowalność i wydajność,
– bezpiecznie współdzielenie danych pomiędzy użytkownikami,
– szybki czas reakcji na potrzeby i zgłoszenia ze strony administratorów IT,
– wersjonowanie plików,
– polski interface użytkownika ułatwiający pracownikom korzystanie z aplikacji,
– globalną politykę bezpieczeństwa danych zapewniającą centralny backup od środowisk serwerów fizycznych przez wirtualne po desktopy, laptopy i urządzenia mobilne.

Request for Quotation

Storware Backup and Recovery is easily tailored to your needs with multiple licensing options for the best ROI. Fill out the simple form and our sales team will contact you in no time!
Get a Quote

KODO for ENDPOINTS – robust and comprehensive data protection services for end users devices, whose data reside on their local drives. It protects your critical data from loss due to malware, hackers ransomware, theft or loss of the device, or just simple human mistakes.